معنی و ترجمه کلمه به وسیله شیپور یا ناى راحت باش دادن به انگلیسی به وسیله شیپور یا ناى راحت باش دادن یعنی چه

به وسیله شیپور یا ناى راحت باش دادن

pipe down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها