معنی و ترجمه کلمه به وسیله مجرا یا ناودان بردن به انگلیسی به وسیله مجرا یا ناودان بردن یعنی چه

به وسیله مجرا یا ناودان بردن

flume

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها