معنی و ترجمه کلمه به پایان رسیدن به انگلیسی به پایان رسیدن یعنی چه

به پایان رسیدن

expire
peter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها