معنی و ترجمه کلمه به پشت به انگلیسی به پشت یعنی چه

به پشت

backward
backwards

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها