معنی و ترجمه کلمه به پیمانه به انگلیسی به پیمانه یعنی چه

به پیمانه

mod
modulo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها