معنی و ترجمه کلمه به کار رفتن به انگلیسی به کار رفتن یعنی چه

به کار رفتن

answer
serve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها