معنی و ترجمه کلمه به کار گماردن به انگلیسی به کار گماردن یعنی چه

به کار گماردن

put on

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها