معنی و ترجمه کلمه به کمک کامپیوتر به انگلیسی به کمک کامپیوتر یعنی چه

به کمک کامپیوتر

computer aided
computer assisted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها