معنی و ترجمه کلمه به کنار کشتى آمدن به انگلیسی به کنار کشتى آمدن یعنی چه

به کنار کشتى آمدن

board

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها