معنی و ترجمه کلمه به یادگار به انگلیسی به یادگار یعنی چه

به یادگار

in memoriam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها