معنی و ترجمه کلمه بوئیدن به انگلیسی بوئیدن یعنی چه

بوئیدن

smell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها