معنی و ترجمه کلمه بوته آزمایش به انگلیسی بوته آزمایش یعنی چه

بوته آزمایش

furnace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها