معنی و ترجمه کلمه بوته شاهدانه به انگلیسی بوته شاهدانه یعنی چه

بوته شاهدانه

hemp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها