معنی و ترجمه کلمه بوته وحشى جاوى به انگلیسی بوته وحشى جاوى یعنی چه

بوته وحشى جاوى

styrax

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها