معنی و ترجمه کلمه بوته به انگلیسی بوته یعنی چه

بوته

bosk
bosque
bramble
brushwood
bush
heath
herb
shrub
sprig
tod
underbrush

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها