معنی و ترجمه کلمه بودادن و سرخ کردن به انگلیسی بودادن و سرخ کردن یعنی چه

بودادن و سرخ کردن

decrepitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها