معنی و ترجمه کلمه بودایى به انگلیسی بودایى یعنی چه

بودایى

buddhist


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها