معنی و ترجمه کلمه بودباش گزیدن در به انگلیسی بودباش گزیدن در یعنی چه

بودباش گزیدن در

inhabit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها