معنی و ترجمه کلمه بوسه آشتى به انگلیسی بوسه آشتى یعنی چه

بوسه آشتى

pax

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها