معنی و ترجمه کلمه بومى به انگلیسی بومى یعنی چه

بومى

aboriginal
aborigine
autochthon
autochthonous
domestic
endemic
indigene
indigenous
landsman
native
vernacular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها