معنی و ترجمه کلمه بوى بد را مرتفع کردن به انگلیسی بوى بد را مرتفع کردن یعنی چه

بوى بد را مرتفع کردن

deodorize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها