معنی و ترجمه کلمه بى اثر کردن به انگلیسی بى اثر کردن یعنی چه

بى اثر کردن

counteract
deactivate
enervate
foil
nullify
undo
void


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها