معنی و ترجمه کلمه بى اراده کار کردن به انگلیسی بى اراده کار کردن یعنی چه

بى اراده کار کردن

drift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها