معنی و ترجمه کلمه بى انصاف به انگلیسی بى انصاف یعنی چه

بى انصاف

unfair
unjust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها