معنی و ترجمه کلمه بى تجربه به انگلیسی بى تجربه یعنی چه

بى تجربه

green
gunshy
half baked
immature
inexperienced
inexpert
naif
naive
raw
unskilled
unskillful
verdant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها