معنی و ترجمه کلمه بى تخم به انگلیسی بى تخم یعنی چه

بى تخم

seedless


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها