معنی و ترجمه کلمه بى تربیتى به انگلیسی بى تربیتى یعنی چه

بى تربیتى

discourtesy
incivility
peasantry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها