معنی و ترجمه کلمه بى تغییر به انگلیسی بى تغییر یعنی چه

بى تغییر

changeless
stationary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها