معنی و ترجمه کلمه بى تقصیرى به انگلیسی بى تقصیرى یعنی چه

بى تقصیرى

innocence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها