معنی و ترجمه کلمه بى تقصیر به انگلیسی بى تقصیر یعنی چه

بى تقصیر

blameless
cleanhanded
faultless
innocent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها