معنی و ترجمه کلمه بى تمدن به انگلیسی بى تمدن یعنی چه

بى تمدن

rugged
uncivil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها