معنی و ترجمه کلمه بى تکلیف به انگلیسی بى تکلیف یعنی چه

بى تکلیف

abeyant
pendant
unaffected

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها