معنی و ترجمه کلمه بى جرات ساختن به انگلیسی بى جرات ساختن یعنی چه

بى جرات ساختن

discourage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها