معنی و ترجمه کلمه بى حالى به انگلیسی بى حالى یعنی چه

بى حالى

inaction
narcosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها