معنی و ترجمه کلمه بى حد و حصر به انگلیسی بى حد و حصر یعنی چه

بى حد و حصر

innumerable
limitless
spaceless
umpteen
umpteenth
unqualified

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها