معنی و ترجمه کلمه بى خطرى به انگلیسی بى خطرى یعنی چه

بى خطرى

safety

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها