معنی و ترجمه کلمه بى خوابى به انگلیسی بى خوابى یعنی چه

بى خوابى

insomnia
sleeplessness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها