معنی و ترجمه کلمه بى درخت به انگلیسی بى درخت یعنی چه

بى درخت

treeless


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها