معنی و ترجمه کلمه بى ربط به انگلیسی بى ربط یعنی چه

بى ربط

desultory
disjointed
excursive
impertinent
inapposite
incoherent
inconsecutive
inconsequent
irrelative
irrelevant
loose
rigmarole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها