معنی و ترجمه کلمه بى رنگى به انگلیسی بى رنگى یعنی چه

بى رنگى

achroma
achromatisation
achromatism
achromatization
discoloration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها