معنی و ترجمه کلمه بى سابقگى به انگلیسی بى سابقگى یعنی چه

بى سابقگى

spontaneity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها