معنی و ترجمه کلمه بى شرمانه به انگلیسی بى شرمانه یعنی چه

بى شرمانه

brassily
low dwon
shameless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها