معنی و ترجمه کلمه بى صداقت به انگلیسی بى صداقت یعنی چه

بى صداقت

insincere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها