معنی و ترجمه کلمه بى عرضه به انگلیسی بى عرضه یعنی چه

بى عرضه

dowdy
inept
slouchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها