معنی و ترجمه کلمه بى لیاقتى به انگلیسی بى لیاقتى یعنی چه

بى لیاقتى

inability
inaptitude
incapability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها