معنی و ترجمه کلمه بى مزد به انگلیسی بى مزد یعنی چه

بى مزد

vageless
wageless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها