معنی و ترجمه کلمه بى مقدمه به انگلیسی بى مقدمه یعنی چه

بى مقدمه

short
snap
sudden

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها