معنی و ترجمه کلمه بى میل کردن به انگلیسی بى میل کردن یعنی چه

بى میل کردن

disincline
indispose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها