معنی و ترجمه کلمه بى وزنى به انگلیسی بى وزنى یعنی چه

بى وزنى

arrhythmic
imponderability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها