معنی و ترجمه کلمه بى گلبرگ به انگلیسی بى گلبرگ یعنی چه

بى گلبرگ

apetalous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها